Nhận Được Một Email Sau Khi Tố Cáo

Đôi khi, cả những Đặc Vụ số một cũng mắc phải lỗi hành xử. Nếu bạn bắt gặp người chơi có hành xử trái với Quy Chuẩn Cộng Đồng trong trò chơi, bạn có thể tố cáo ngay người chơi đó ở client của trò chơi. Tuy vậy, chúng tôi hiểu rằng có thể bạn sẽ thắc mắc rằng... "rồi sau đó thì sao?"

Chúng tôi có một hệ thống kỹ thuật luôn chạy ngầm để hỗ trợ các Đặc Vụ trong việc xử lý các hành vi không đúng mực và tố cáo của các bạn là một yếu tố rất quan trọng đối với hệ thống đó! Bởi vậy, có thể bạn sẽ nhận được một email với nội dung như sau:

image-2020-07-27-14-03-12-679.png

Sau khi tố cáo thành công một người chơi khác, và người chơi đó đã nhận được hình phạt thích đáng, chúng tôi sẽ gửi lời cảm ơn đến bạn vì đã dành thời gian để tố cáo! Tuy nhiên, chúng tôi không muốn làm chật cứng hòm thư của các bạn với hàng tá thư cảm ơn. Vì thế, bạn sẽ chỉ nhận được một email như vậy mỗi tuần. Nguyên một tuần chỉ gặp toàn những Đặc Vụ gương mẫu? Vậy thì bạn sẽ không nhận được email nào về vấn đề này. Xung quanh bạn toàn là những người chơi có hành xử tệ hại khiến cho bạn phải tố cáo không nương tay? Bất kể bạn có tố cáo thành công bao nhiêu lần trong một tuần, bạn vẫn sẽ chỉ nhận được một email về vấn đề này trong tuần đó.

Bài viết này có hữu ích không?

Không thể tìm thấy thứ đang cần tìm?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp cho mọi vấn đề bạn gặp phải! Gửi yêu cầu hỗ trợ! Miễn là yêu cầu của bạn không bị rơi mất qua cổng dịch chuyển thì chúng tôi sẽ sớm hỗ trợ bạn.

/ Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ
Được bảo trợ bởi Zendesk