Đi Bộ, Chạy, Ngồi

Chào Đặc Vụ, có thể bạn đã biết việc lựa chọn nên đi bộ, chạy hay ngồi xuống đôi khi sẽ quyết định sự sống và cái chết trên chiến trường. Cả đồng đội và kẻ địch đều có thể nghe tiếng chân khi bạn chạy, trong khi đi chậm hoặc ngồi xuống đúng lúc có thể cho phép bạn đánh úp một nạn nhân thiếu cảnh giác. Nếu bạn thích vừa chạy vừa bắn, có lẽ bạn sẽ ít khi đi bộ.

Tùy thuộc vào phong cách chiến đấu của mình, có lẽ bạn sẽ muốn tùy chỉnh mặc định chạy hoặc mặc định đi bộ khi trận đấu bắt đầu. Dưới đây là một số cài đặt để giúp bạn tùy chỉnh việc điều khiển cho phù hợp với phong cách chơi của mình. 

Có thể chỉnh những cài đặt bên dưới tại đây: Cài Đặt > Điều Khiển > Hành Động > Di Chuyển

Bạn có thể mở bảng chọn Cài Đặt khi đang trong trận bằng cách ấn nút Esc hoặc từ màn hình chính bằng cách nhấp vào biểu tượng hình bánh răng ở góc trên bên phải.

Movement_Controls.PNG

Chế Độ Di Chuyển Mặc Định

Tùy chọn này cho phép bạn mặc định đi bộ hoặc chạy khi trong trận đấu.

Kích hoạt Chạy để cài chạy làm mặc định. Để đi bộ, bạn sẽ phải nhấn nút Đi bộ (Shift trái).

Kích hoạt Đi bộ để cài đi bộ làm mặc định. Để chạy, bạn sẽ phải nhấn nút Chạy (Shift trái).

Bạn có thể thay đổi nút mặc định để Chạy/Đi bộ qua tùy chọn ngay bên dưới Chế Độ Di Chuyển Mặc Định. Nếu bạn đang đặt Chạy làm mặc định, tùy chọn ở dưới sẽ hiển thị Đi bộ. Nếu bạn đang đặt Đi bộ làm mặc định, tùy chọn ở dưới sẽ hiển thị nút Chạy. 

Bật/Tắt Đi bộ

Tùy chọn này thay đổi cách thức hoạt động của nút di chuyển (nút Chạy/Đi bộ).

Chuyển cài đặt này sang Bật nếu bạn muốn nó hoạt động như một công tắc—khi ấn sẽ chuyển đổi giữa chạy hoặc đi bộ mà không cần phải nhấn giữ nút.

Chuyển cài đặt này sang Tắt nếu bạn muốn giữ nút để đổi cách di chuyển. Nếu tùy chọn mặc định của bạn đang là chạy, bạn sẽ chỉ đi bộ khi nút đổi chế độ di chuyển của bạn đang được nhấn giữ và ngược lại.

Bật/Tắt Ngồi

Tùy chọn này thay đổi cách thức hoạt động của nút Ngồi.

Chuyển cài đặt này sang Bật nếu bạn muốn nó hoạt động như một công tắc—khi ấn sẽ chuyển đổi giữa đứng và ngồi.

Chuyển cài đặt này sang Tắt nếu bạn muốn nhấn giữ nút để ngồi. Bạn sẽ chỉ ngồi xuống khi nút Ngồi được nhấn giữ, và sẽ đứng dậy nếu bạn thả nút ra.

Bài viết này có hữu ích không?

Không thể tìm thấy thứ đang cần tìm?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp cho mọi vấn đề bạn gặp phải! Gửi yêu cầu hỗ trợ! Miễn là yêu cầu của bạn không bị rơi mất qua cổng dịch chuyển thì chúng tôi sẽ sớm hỗ trợ bạn.

/ Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ
Được bảo trợ bởi Zendesk