VALORANT - Chính Sách Hoàn Trả

Chỉ những nội dung/vật phẩm trong game chưa sử dụng và VP chưa sử dụng được mua trong vòng 14 ngày trước đó mới có thể được hoàn trả.  Nội dung/vật phẩm trong game mà bạn đưa vào trận đấu sẽ được tính là đã sử dụng: nghĩa là bạn đã vào màn hình tải của một trận đấu ở chế độ bất kỳ (gồm cả đấu tùy chọn hoặc luyện tập) mà có trang bị vật phẩm/nội dung đó.

BẠN KHÔNG THỂ HOÀN TRẢ:

  • Skin Vũ Khí Đã Sử Dụng
  • Skin Vũ Khí Đã Được Nâng Cấp
  • Cấp Skin Vũ Khí và Đa Sắc
  • Gói Skin Vũ Khí
  • Phụ Kiện Đã Sử Dụng (Phụ Kiện Súng, Thẻ Người Chơi, vân vân)
  • Đặc Vụ
  • Battle Pass Cao Cấp
  • Cấp Battle Pass Cao Cấp
  • Radianite Point
  • Mọi giao dịch sử dụng Kingdom Credit (Trang Bị Đặc Vụ, Cửa Hàng Phụ Kiện)

Chính Sách Hoàn Trả Gói Hoàn Chỉnh

Nếu bạn mua lẻ những vật phẩm có trong gói, bạn sẽ có lựa chọn để hoàn thành gói đó bằng cách nhấn vào nút được đánh dấu ở hình bên dưới.

VALORANT Player Support - A screenshot of bundle content that can be purchased individually, with a red box around the Buy button to show where players can click to complete the bundle and purchase any remaining content.

Nếu bạn hoàn thành gói vật phẩm, bạn sẽ không thể hoàn trả những vật phẩm đó nữa, bởi vì gói vật phẩm không thể được hoàn trả.

Cách Gửi Yêu Cầu Hoàn Trả

Hãy tới đây để xem hướng dẫn gửi yêu cầu hoàn trả VP chưa sử dụng hoặc skin vũ khí chưa sử dụng. Nếu bạn gặp phải sự cố hoặc có thắc mắc về giao dịch, hãy /gửi yêu cầu hỗ trợ ở phía dưới.

Để biết thêm chi tiết, bao gồm thông tin liên quan đến hoàn trả tiền từ VP, hãy xem chính sách hoàn trả toàn cầu của Riot.

Bài viết này có hữu ích không?

Không thể tìm thấy thứ đang cần tìm?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp cho mọi vấn đề bạn gặp phải! Gửi yêu cầu hỗ trợ! Miễn là yêu cầu của bạn không bị rơi mất qua cổng dịch chuyển thì chúng tôi sẽ sớm hỗ trợ bạn.

/ Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ
Được bảo trợ bởi Zendesk