VALORANT - Chính Sách Hoàn Trả

Chỉ những nội dung/vật phẩm trong game chưa sử dụng và VP chưa sử dụng được mua trong vòng 14 ngày trước đó mới có thể được hoàn trả.  Nội dung/vật phẩm trong game mà bạn đưa vào trận đấu sẽ được tính là đã sử dụng: nghĩa là bạn đã vào màn hình tải của một trận đấu ở chế độ bất kỳ (gồm cả đấu tùy chọn hoặc luyện tập) mà có trang bị vật phẩm/nội dung đó.

BẠN KHÔNG THỂ HOÀN TRẢ:

  • Skin Vũ Khí Đã Sử Dụng
  • Skin Vũ Khí Đã Được Nâng Cấp
  • Cấp Skin Vũ Khí và Đa Sắc
  • Gói Skin Vũ Khí
  • Phụ Kiện Đã Sử Dụng (Phụ Kiện Súng, Thẻ Người Chơi, vân vân)
  • Đặc Vụ
  • Battle Pass Cao Cấp
  • Cấp Battle Pass Cao Cấp
  • Radianite Point
  • Mọi giao dịch sử dụng Kingdom Credit (Trang Bị Đặc Vụ, Cửa Hàng Phụ Kiện)

Chính Sách Hoàn Trả Gói Hoàn Chỉnh

Các gói đã mua sẽ không được hoàn trả. Nếu bạn mua các vật phẩm riêng lẻ trong trang bán gói và sau đó lại quyết định mua cả gói hoàn chỉnh, thì bạn có thể hoàn trả vật phẩm riêng lẻ đó, với điều kiện vật phẩm đó chưa được sử dụng/nâng cấp VÀ bạn chưa mua cả gói hoàn chỉnh nói trên! Sau khi bạn đã mua cả gói hoàn chỉnh thì những vật phẩm đó sẽ không được hoàn trả. 

Vật phẩm miễn phí trong gói

Trước khi mua một vật phẩm riêng lẻ thường có miễn phí trong một gói hoàn chỉnh, bạn hãy lưu ý rằng việc đó sẽ không giảm giá giao dịch mua cả gói hoàn chỉnh. Nếu bạn muốn có vài vật phẩm trong một gói, thì việc mua cả gói thậm chí vẫn có lợi hơn.

Vật phẩm giảm giá trong gói

Cũng tương tự như vậy, các vật phẩm được giảm giá theo gói cũng không được hoàn lại sau khi bạn đã mua gói hoàn chỉnh. Mua những vật phẩm này một cách riêng lẻ chỉ giảm giá của gói như được hiển thị ở nút "Mua gói" trong màn hình xác nhận giao dịch.

Cách Gửi Yêu Cầu Hoàn Trả

Hãy đọc ở đây để biết các hướng dẫn liên quan tới việc yêu cầu hoàn trả VP hoặc mẫu vũ khí chưa sử dụng. Nếu bạn gặp vấn đề hoặc có câu hỏi liên quan tới một giao dịch mua, bạn có thể /gửi một yêu cầu ở bên dưới.

Để biết thêm chi tiết, bao gồm thông tin liên quan đến hoàn trả tiền từ VP, hãy xem chính sách hoàn trả toàn cầu của Riot.

Bài viết này có hữu ích không?

Không thể tìm thấy thứ đang cần tìm?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp cho mọi vấn đề bạn gặp phải! Gửi yêu cầu hỗ trợ! Miễn là yêu cầu của bạn không bị rơi mất qua cổng dịch chuyển thì chúng tôi sẽ sớm hỗ trợ bạn.

/ Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ
Được bảo trợ bởi Zendesk