VALORANT - Hoàn Trả Vật Phẩm/Nội Dung Trong Trò Chơi

Cập nhật Chính Sách Hoàn Trả Toàn Cầu

Bài viết này đã được cập nhật để phù hợp với Chính Sách Hoàn Trả Toàn Cầu được áp dụng chính thức từ ngày 30/05/2021 của chúng tôi. Hãy nhấn vào đây để tìm hiểu thêm!

Bạn muốn hoàn trả một vật phẩm/nội dung đã mua trong VALORANT? Đầu tiên, hãy tìm hiểu về những vật phẩm/nội dung có thể và không thể được hoàn trả.
 

Trừ khi các luật định khác được áp dụng, bạn chỉ có thể thực hiện hoàn trả nếu vật phẩm/nội dung đó đáp ứng các điều kiện sau:

1) Vật phẩm/nội dung chưa được sử dụng

2) Vật phẩm/nội dung được mua trước đó không quá 14 ngày

3) Vật phẩm/nội dung nằm trong danh sách có thể hoàn trả bên dưới


Có thể hoàn trả

X
Không thể hoàn trả

  • VP (để hoàn lại tiền)
  • Skin Vũ Khí *
  • Cấp Giao Kèo Nhân Vật
  • BattlePass Cao Cấp
  • Cấp BattlePass Cao Cấp
  • Cấp Skin Vũ Khí
  • Radianite Point
  • Gói Vật Phẩm

*Lưu Ý

Sẽ không thể hoàn trả skin vũ khí sau khi bạn đã sử dụng hoặc nâng cấp.

Nếu bạn muốn được hoàn trả tiền mặt, vui lòng /gửi yêu cầu hỗ trợ ở bên dưới. Hoàn trả tiền mặt chỉ khả dụng trong vòng 14 ngày sau khi thực hiện giao dịch với điều kiện chưa tiêu VP.

Đăng nhập ở bên dưới để xem nội dung giao dịch của bạn. Nếu bạn không thể hoàn trả giao dịch, có thể do thời gian cho phép hoàn trả đã hết hoặc đó là vật phẩm không thể hoàn trả. Nếu gặp phải bất cứ sự cố nào, đừng ngần ngại /gửi yêu cầu hỗ trợ ở bên dưới.

Vui lòng lưu ý:

Nút hoàn trả sẽ hiện lên bên cạnh tất cả những giao dịch của bạn, tuy nhiên tính năng hoàn trả sẽ không áp dụng đối với các giao dịch thuộc diện không thể hoàn trả.

 

Vui lòng xem chính sách hoàn trả đầy đủ của chúng tôi để biết thêm thông tin về các vật phẩm/nội dung không thể hoàn trả được.
 

Lịch Sử Giao Dịch


 

Bài viết này có hữu ích không?

Không thể tìm thấy thứ đang cần tìm?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp cho mọi vấn đề bạn gặp phải! Gửi yêu cầu hỗ trợ! Miễn là yêu cầu của bạn không bị rơi mất qua cổng dịch chuyển thì chúng tôi sẽ sớm hỗ trợ bạn.

/ Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ
Được bảo trợ bởi Zendesk