Kiểm Tra Lịch Sử Giao Dịch Của Bạn

Bạn muốn kiểm tra lịch sử giao dịch VALORANT Point của mình? 

Đây chính là nơi để bạn thực hiện việc này! Đăng nhập ở bên dưới để truy cập lịch sử giao dịch của bạn. 


 

Bài viết này có hữu ích không?

Không thể tìm thấy thứ đang cần tìm?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp cho mọi vấn đề bạn gặp phải! Gửi yêu cầu hỗ trợ! Miễn là yêu cầu của bạn không bị rơi mất qua cổng dịch chuyển thì chúng tôi sẽ sớm hỗ trợ bạn.

/ Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ
Được bảo trợ bởi Zendesk