Cách Gửi Yêu Cầu Hoàn Trả | VALORANT - Hỗ Trợ Người Chơi

Bạn phân vân về việc có thể hoàn trả một vật phẩm đã mua trong VALORANT hay không ư? Chỉ những nội dung/vật phẩm trong game chưa sử dụng và VP chưa sử dụng được mua trong vòng 14 ngày trước đó mới có thể được hoàn trả. Nội dung/vật phẩm trong game mà bạn đưa vào trận đấu sẽ được tính là đã sử dụng: nghĩa là bạn đã vào màn hình tải của một trận đấu ở chế độ bất kỳ (gồm cả đấu tùy chọn hoặc luyện tập) mà có trang bị vật phẩm/nội dung đó.

BẠN KHÔNG THỂ HOÀN TRẢ:

  • Skin Vũ Khí Đã Sử Dụng
  • Skin Vũ Khí Đã Được Nâng Cấp
  • Cấp Skin Vũ Khí và Đa Sắc
  • Gói Skin Vũ Khí
  • Phụ Kiện Đã Sử Dụng (Phụ Kiện Súng, Thẻ Người Chơi, vân vân)
  • Đặc Vụ
  • Battle Pass Cao Cấp
  • Cấp Battle Pass Cao Cấp
  • Radianite Point
  • Mọi giao dịch sử dụng Kingdom Credit (Trang Bị Đặc Vụ, Cửa Hàng Phụ Kiện)

Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc chính sách hoàn trả trong VALORANTchính sách hoàn trả toàn cầu của Riot.

Làm thế nào để hoàn trả VP chưa sử dụng

Bạn có thể hoàn trả VP chưa sử dụng bằng cách /gửi yêu cầu hoàn trả. Hoàn trả tiền mặt chỉ khả dụng trong vòng 14 ngày sau khi thực hiện giao dịch và bạn chưa tiêu VP.

Làm thế nào để hoàn trả Skin Vũ Khí chưa sử dụng

Bạn chỉ có thể hoàn trả những skin vũ khí chưa sử dụng và vẫn đang ở cấp khởi đầu mà bạn đã mua trong 14 ngày trước đó. Skin vũ khí đã sử dụng hoặc đã được nâng cấp và cấp skin vũ khí không thể được hoàn trả.

Đăng nhập ở bên dưới để xem nội dung/vật phẩm đã mua có thể hoàn trả được của bạn. 


 

Nếu nút phía trên không hoạt động hoặc nếu bạn cần bất cứ sự trợ giúp nào, hãy /gửi yêu cầu hỗ trợ ngay cho chúng tôi nhé.

Bài viết này có hữu ích không?

Không thể tìm thấy thứ đang cần tìm?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp cho mọi vấn đề bạn gặp phải! Gửi yêu cầu hỗ trợ! Miễn là yêu cầu của bạn không bị rơi mất qua cổng dịch chuyển thì chúng tôi sẽ sớm hỗ trợ bạn.

/ Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ
Được bảo trợ bởi Zendesk